​​​​​​​​

​​​​​Tekniset vaatimukset

Nämä sivut toimivat parhaiten, jos käytössäsi on kiinteä yhteys.

Selainohjelmassa tulee javascriptin olla kytkettynä toimimaan ja selaimen tulee tukea tyylitiedostojen (stylesheet) käyttöä.​


Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Länsiauto Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Länsiauto​ Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

Copyright

Tämän palvelun sisällön kaikkine oikeuksineen omistaa Länsiauto Oy.

Kaiken Länsiauto sivujen sisältämän aineiston tai sen osien levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai tallentaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Länsiauto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Länsiauton Internet -sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Länsiauto Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää pääsyn sivuille. Länsiauto  Oy ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatatte siirtyä Länsiauto sivujen linkkiyhteyksien kautta.

Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä emme voi taata, samoin kuin suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tästä syystä Länsiauto Oy tai näiden sivujen valmistaja eivät vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, kuten esimerkiksi suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

Jos lähetätte näille sivuille tekstiä tai muuta materiaalia esimerkiksi palautteena tai kysymyksinä, annatte samalla oikeudet lähettämänne aineiston julkaisemiseen, toimittamiseen ja vastaavaan käyttöön. Itse vastaatte siitä, että Teillä on oikeus lähettämänne aineiston käyttöön ja levittämiseen.

Sivuston on toteuttanut Innofactor.

 

Tietoturva

Sivusto sisältää lomakkeita, joiden kautta tietokantaan tallennetaan Länsiauto Oy:n vähittäiskauppayhtiöiden myynti- ja huoltotoimintaan liittyviä käyttäjätietoja (huoltotilaus, yhteydenottopyynnöt, palaute).

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden keräämisen käyttötarkoituksena on myynti- ja huoltotoimintaan olennaisesti liittyvä yhteydenpito järjestelmän ja palvelua käyttävän henkilön välillä. Tietoja ei luovuteta Länsiauto Oy:n tai sen teknisten palveluntoimittajien ulkopuolelle.

Hakijalla on henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tietokantaan. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai esittää pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Länsiauto Oy
Laivalahdenkatu 8 B 
00880 Helsinki 
p​uh. 010 525 20


Puheluhinnat

Puhelut kaikkiin Länsiauto Oy:n lankanumeroihin maksaa normaalin paikallispuhelumaksun. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Länsiauton matkapuhelinnumeroihin soitettaessa puheluveloitus perustuu soittajan omaa puhelinliittymää koskeviin sopimusehtoihin.